miercuri, 29 septembrie 2021

REALIZARE SUPORT DE CURS PENTRU MULTIPLICAREA REZULTATELOR

În luna august 2021 a fost finalizat suportul de curs pe care cei trei formatori îl vor utiliza în cadrul webinarelor organizate cu beneficiari indirecți ai proiectului, profesori din școli cu populație rromă, în decursul anului școlar 2021-2022. Această colecție de activități și metode ludice vor sprijini profesorii în aplicarea lor la clasă ca urmare a participării la webinar.

"Am propus lectorilor cunoștințe despre metode non-formale de învățare și de relaționare, cunoștințe despre metode de învățare prin joc, prin care elevii pot asimila termeni lexicali noi, dar și noțiuni de teorie literară, în baza unor principii ludice, coroborate cu dramatizarea, lectura expresivă, dansul, muzica, competiția. La acestea, se adaugă cunoștințe despre metode de lucru prin cooperare, prin care elevii pot reține categorii noi lexicale, dar și orice noțiune teoretică nouă, indiferent de disciplină." (prof. Alina Pistol - autor)
ACTIVITĂȚI DE VALORIZARE CU ELEVII

 În perioada septembrie 2020-iunie 2021, prof. Alina Pistol, beneficiar al proiectului, a susținut cu 50 de elevi ai Școlii Gimnaziale "George îenescu" Moinești un număr de 20 de ore, atât în sistem online, cât și fizic, utilizând metodele deprinse la cursul de formare din Islanda: metoda "Smart Teachers Play More" și "Smartenglish".
DISEMINARE ÎN CADRUL ORELOR DE CONSILIERE PARENTALĂ / LECTORATELOR CU PĂRINȚII

În luna septembrie 2020, în cadrul orelor de consiliere parentală, prof. Noemi Năsturaș, beneficiar al proiectului, a prezentat părinților detalii despre sistemul de învățământ islandez, câteva metode și aplicabilitatea lor la categoria de vârstă a preșcolarilor, precum și imagini și impresii de la activitățile derulate cu preșcolarii în luna martie.
 În luna octombrie 2020, prof. Alina Pistol, prezintă în cadrul lectoratelor cu părinții experiența islandeză și metodele pe care intenționează să le aplice cu elevii în anul școlar 2020-2021: Metoda "Play to Learn More" (PTLM) și Smartenglish.
ACTIVITĂȚI CU PREȘCOLARII

MARTIE 2020

În luna martie 2020, au fost organizate activități de valorizare a experienței de formare cu preșcolari ai grupei mari de la Grădinița Lizuca din Bacău. S-au utilizat metoda "Harta poveștilor", "Pietrele vorbitoare", jocuri dinamice pornind de la textul poveștii "Ursule brun, tu ce vezi?" de Eric Carle.DISEMINARE CONSILII PROFESORALE

FEBRUARIE 2020

Participantii au organizat prezentări:

  • în cadrul consiliilor profesorale Școala Gimnazială "George Enescu" Moinești și Grădinița Lizuca Bacău/Școala Gimnazială "Ion Creangă" Bacău; Grup țintă: cadre didactice din cele două școli 


  • în cadrul ședințelor de comisie metodică (Grădinița Lizuca Bacău); Grup țintă: cadre didactice de la Grădinița Lizuca și Școala Gimnazială "Ion Creangă", consilierul școlar.


    Activitățile de diseminare s-au axat pe prezentarea experienței din Islanda, atât din punct de vedere profesional, cât și ca experiență culturală. Participanții au ilustrat și exemplificat metode non-formale de învățare și de relaționare, cunoștințe despre metode de învățare prin joc, prin care elevii pot asimila termeni lexicali noi, dar și noțiuni de teorie literară, în baza unor principii ludice, coroborate cu dramatizarea, lectura expresivă, dansul, muzica, competiția. La acestea, se adaugă cunoștințe despre metode de lucru prin cooperare, prin care elevii pot reține categoriile lexicale, dar și orice noțiune teoretică nouă, indiferent de disciplină sau de vârsta copilului.
    În urma expunerii la aceste metode, elevii/preșcolarii rămân cu certe achiziții, vizând, în primul rând: abilitățile de prezentare și de comunicare; competențe de comunicare și sociale, ascultare activă, exprimare a opiniilor.

joi, 2 aprilie 2020

Fluxul 2 de mobilitate - Islanda, 2-8 februarie 2020

3 experți ai Casei Corpului Didactic ,,Grigore Tabacaru" Bacău au participat la cel de-al doilea curs de formare prevăzut în proiect, cu denumirea "Smart Teachers Play More", oferit de centrul de formare Leikur ad Laera din Islanda. Echipa a fost astfel constituită, încât rezultatele diseminării ulterioare să aibă relevanță la nivel transdisciplinar, pentru categorii de vârstă care să includă atât elevii de grădiniță, cât și pe cei din ciclul primar și gimnazial: formator Oana Jianu (coordonator al Centrului "American Corner" din cadrul CCD Bacău), prof. dr. Alina Pistol (director al Școlii Gimnaziale ,,George Enescu” Moinești) și ed. Noemi Năsturaș (Grădinița ,,Lizuca" – Școala Gimnazială ,,Ion Creangă” Bacău).Cursul s-a desfășurat în capitala Islandei, Reykjavík, în intervalul 2-8 februarie, 2020, reunind participanți din Islanda, Marea Britanie, Franța, Spania, Germania, Portugalia, Olanda, Suedia și, bineînțeles, România.

Tematica acestei formări a vizat asimilarea și exersarea unei multitudini de metode didactice, aplicabile mai multor discipline, prin care elevii pot accede la cunoștințe noi, toate având ca reper jocul, ferment al generării cunoașterii.

Mobilitatea a însemnat și oportunitatea de a vizita mai multe școli din Reykjavík și din Hveragerð, precum și University of Iceland, ceea ce a adus experților C.C.D. Bacău informații noi despre specificul învățământului islandez, noi metode și mijloace de învățământ, organizarea activităților curriculare și extracurriculare în această țară nord-europeană.

Pe lângă dezvoltarea profesională și personală a participanților direcți, scopul mobilității este de a multiplica impactul în rândul cadrelor didactice din grupul țintă - prin activități de diseminare în cadrul consiliilor profesorale și a cercurilor pedagogice, prin seminare cu experții CCD Bacău și, nu în ultimul rând, prin propunerea unui curs avizat, care să se adreseze unui număr cât mai mare de cadre didactice – cu precădere celor interesate de realizarea unor activități incluzive, de abordări transcurriculare ale predării/ învățării, dar și de cunoașterea unor bune practici, specifice învățământului din alte țări europene.

joi, 30 ianuarie 2020

Pregătire practică, lingvistică și culturală cu beneficiarii cursului „Smart Teachers Play More”

În luna ianuarie, echipa de proiect a organizat cursuri de limba engleză, ore de pregătire practică și culturală.
Orele de limba engleză s-au desfășurat la centrul American Corner din cadrul CCD Bacău și au constat în 20 de ore de pregătire pentru dezvoltarea competențelor de exprimare orală și scrisă.
În cadrul pregătirii practice, participanții au parcurs materialele oferite de furnizorul de curs. De asemenea, s-au prezentat obiectivele mobilității, s-au stabilit modalitățile de monitorizare și evaluare și obligațiile participanților în perioada de după curs.
În cadrul pregătirii culurale, am invitat foști beneficiari SEE din instituție care au oferit sfaturi cu privire la aspecte culturale și practice legate de șederea în Islanda.


REALIZARE SUPORT DE CURS PENTRU MULTIPLICAREA REZULTATELOR

În luna august 2021 a fost finalizat suportul de curs pe care cei trei formatori îl vor utiliza în cadrul webinarelor organizate cu benefici...